Suwalszczyzna

Suwalszczyzna w całości położona jest w granicach województwa podlaskiego, jednak trzeba pamiętać że nie stanowi ona części historycznego Podlasia. Nie należy też do Mazur, jak uważają niektórzy, gdyż pod względem geograficznym Suwalszczyzna położona jest nie na Pojezierzu Mazurskim, a Litewskim. Warto dodać, że kraina ta powstała w XV wieku poprzez najazdy Krzyżaków i Polaków przeciwko Jaćwingom. Turystyka powoli rozwija się w tym regionie, którego główną zaletą są walory przyrodnicze cenione przez turystów. Na terenie tego niewielkiego regionu znajdują się bowiem Biebrzański i Wigierski Park Narodowy oraz Parki Krajobrazowe Puszczy Romnickiej i Suwalski. Ponadto Suwalszczyzna bogata jest w rezerwaty, których jest tu aż 21.