Kościół Farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja

Imponująca, renesansowa bryła fary wznosząca się na północny wschód od rynku, dominuje nad nim i nad całym centrum Kazimierza. Obie pierzeje podłużnego rynku wyznaczają linie zbiegające się właśnie na wielkiej bryle fary. Z kolei dla patrzącego z dalszej odległości, z klasztoru lub znad Wisły, fara jest najniższym z trzech elementów (Fara – Zamek – Baszta) …