Krasnobród

Krasnobród – miasto w województwie lubelskim na Roztoczu nad Wieprzem, na obrzeżu Roztoczańskiego Parku Narodowego . Nazwa Krasnobród wywodzi się od dwu członów: „krasno” – w znaczeniu piękno, uroda oraz „bród” – płytkie miejsce w rzece, przez które można przejść lub przejechać. Pierwsze informacje o Krasnobrodzie pochodzą z II połowy XVII w. W XVI w. …